U-money карт бүртгүүлэх

U-money карт бүртгүүлэх
Та өөрийн Картын дугаар, Регистерийн дугаар, Утасны дугаарын хамт бүртгүүлнэ үү. U-Money картын дугаарыг бүртгүүлснээр картаа хаяж үрэгдүүлсэн тохиолдолд Улаанбаатар смарт карт ХХК -ийн Хэрэглэгчийн төвд хандаж журмын дагуу холбогдох мэдээллийг тулгасаны дараагаар үрэгдүүлсэн картыг хааж үлдэгдлээ шилжүүлэн авах боломжтой болно.
 
 
Санамж:
U-Money картын 16 орон бүхий дугаарыг Картын дугаар хэсэгт,  карт эзэмшигчийн регистерийн дугаарыг Регистерийн дугаар хэсэгт оруулж илгээх товчийг дарна уу.  
 
Картын дугаар болон Регистерийн дугаар хэсгүүдээ үнэн зөв бөглөсөн эсэхээ сайтар шалгана уу. Алдаатай болон буруу мэдээлэл оруулснаас үүдэн гарах хариуцлагыг манай компани хариуцахгүй болно.