Мэдээ мэдээлэл

Мэдээ мэдээлэл

“Улаанбаатар хотын Нийтийн тээврийн удирдлагын төв”-ийн нээлтийн үйл...

2015-07-10

Улаанбаатар хотын нийтийн тээврийн үйлчилгээнд удирдлага мэдээллийн болон цахим төлбөрийн систем нэвтрүүлэх төсөл амжилттай хэрэгжиж байна.Өнөөдөр буюу 2015.06.18-нд системийн хамгийн чухал нэг хэсэг болох “Улаанбаатар хотын Нийтийн тээврийн удирдлагын төв”-ийн нээлтийн үйл ажиллагаа боллоо.

Дэлгэрэнгүй
1 2 3