Их, дээд сургуулийн оюутанд оюутны Umoney карт шинээр олгох, сунгах ажлыг зохион байгуулах удирдамж

Мэдээ мэдээлэл
Их, дээд сургуулийн оюутанд оюутны Umoney карт шинээр олгох, сунгах ажлыг зохион байгуулах удирдамж

Их, дээд сургуулийн оюутанд оюутны Umoney карт олгох, сунгах ажлыг зохион байгуулах удирдамж

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг  УБСК-ын лавлах 70151289, НБГ 70113039 утсаар авна уу?