ХҮНДЭТ ОЮУТНУУДЫН АНХААРАЛД

Мэдээ мэдээлэл
ХҮНДЭТ ОЮУТНУУДЫН АНХААРАЛД
Нийтийн тээврээр хөнгөлөлттэй зорчих оюутны U money картыг 2018 оны 06-р сарын 30-ны өдрөөр хязгаарлах тул оюутнууд та бүхнийг 2018.07.01-ээс 2018.08.31-ний өдрийг дуустал U-money картаа цэнэглэн ашиглах болсныг мэдэгдэж байна.